Rejestracja na 10. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM,
płatność z terminem (na podstawie faktury proforma)

8 października 2020, online

Administratorem Państwa danych jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317576 (dalej: „PLGBC”), REGON 241 056 815, NIP 631 257 96 51. Rejestracja uczestnictwa, a zatem przesłanie swoich danych osobowych, niezbędne jest do wpisania Państwa na listę uczestników Sympozjum, umożliwienia Państwu zalogowania się na Sympozjum oraz do obsługi finansowej Państwa uczestnictwa – więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w regulaminie (część II – Przetwarzanie danych osobowych).

Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przypominamy, że w przypadku braku uczestnictwa w Sympozjum należy ten fakt zgłosić na adres mkmera@plgbc.org.pl do dnia 24.09.2020. Brak zgłoszenia będzie skutkował obciążeniem Państwa pełnym kosztem uczestnictwa wynikającym z wybranego zakresu uczestnictwa.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.

Status członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC:*

Dane uczestnika
Dane do faktury VATOświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem 10. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM i akceptuję warunki uczestnictwa i przetwarzania danych osobowych.*